XXVI Curs de Pensament i Cultura Clàssica. Reviure i repensar el món clàssic.

Atenció: Aquesta activitat es realitzarà per videoconferència a l’Ateneu de Maó.

En una època cada cop més problemàtica i plena d’incerteses com l’actual resulta cada cop més necessari retornar al món clàssic amb la voluntat d’establir amb un ell un profitós diàleg. No es tracta en absolut d’un retorn nostàlig al passat, sinó, ben al contrari, d’una decidida cerca d’antigues experiències i coneixements que facilitin un renovada comprensió de moltes de les qüestions que ens inquieten i preocupen. Vivim un començament de segle pertorbador, ple de ràpids canvis i transformacions  en el que, més que mai, la cultura clàssica resulta ser un segur i acollidor refugi. La proposta, en definitiva, d’aquest XXVI Curs de Pensament i Cultura Clàssica és que regressar avui al món clàssic significa progressar en el nostre coneixement del futur.

Divendres 26 de novembre de 2021, a les 19:00h.
Política, religión y pensamiento en la antigüedad.

Alberto Bernabé Pajares, Catedràtic emèrit de filologia grega de la Universidad Complutense de Madrid.
Antonio Alvar Ezquerra, Catedràtic de filologia llatina de la Universidad d’Alcalá.
Jaime Alvar Ezquerra, Catedràtic de història antiga de la Universitad Carlos III de Madrid.

A l’antiguitat els àmbits propis de la política, la religió i el pensament han estat molt permeables i difícils de definir. En aquesta conferència, en la que participen tres reconeguts especialistes, es tractaran els aspectes més rellevants i conflictius d’aquesta problemática relació.

 

Divendres 10 de desembre de 2021, a les 19:00h.
Al·legories i mites platònics i les seves reminiscències orientals.

Francesc Casadesús Bordoy, Professor de filosofia grega de la UIB, president de la Secció Balear de la SEEC i de la Sociedad Ibérica de Filosofia Griega.

Platò, per il·lustrar aspectes essencials de la seva filosofia, va recòrrer a explicar-los amb diversos mites i al·legories. En alguns d’ells s’observen paral·lelismes amb altres de procedència oriental que convé analitzar amb un cert detall per entendre la seva simbología universal.

Divendres 14 de gener de 2022, a les 19:00h.
Trista Cleòpatra, reina d’or i porpra.

Antònia Soler Nicolau, Professora de grec a l’IES Manacor i professora-tutora de la UNED.

La figura icònica de Cleòpatra ha estat objecte d’innombrables recreacions literàries, artístiques i cinematogràfiques. La majoria d’elles s’han inspirat a partir de les informacions transmeses per Plutarc que seran l’objecte d’atenció preferent en aquesta conferència.

 

Divendres 4 de febrer de 2022, a les 19:00h.
Mujeres romanas ante el derecho: entre la norma y la realidad.

Alicia Valmaña Ochaíta, Professora de dret romà de la Universidad de Castilla la Mancha.

La dona romana va estar sotmesa  a tota una sèrie de normes generades a partir de certes convencions socials. Cal per això conèixer les característiques de les que més l’afectaven jurídicament com les figures de la pàtria potestat o tutela.

 

Divendres 4 de març 2022, a les 19:00h.
De los basureros a los museos. Una historia de la papirología.

Raquel Martín Hernández, Professora de Filologia Grega de la Universidad Complutense de Madrid.

Els papirs son una font molt valuosa per al coneixement de primera mà de múltiples aspectes de l’antiguitat grecoromana. El llarg procés que, des del seu descobriment, permet als especialistes accedir a ells i editar-los ha generat una ciència fascinant: la papirología.

 

Divendres 25 de març de 2022, a les 19:00h.
Platón y Aristóteles frente a la poesía.

Tomás Calvo Martínez, Catedràtic de filosofia grega de la Universidad Complutense de Madrid.

Plató i Aristòtil van abordar la poesía des de perspectives diverses. Plató va ser molt crític amb ella perquè la veía com una simple i falsa imitació de la realitat. Aristòtil va ser més comprensiu i la va tractar d’una manera més respectuosa i sistemàtica.

 

Divendres 29 d’abril de 2022, a les 19:00h.

El sorprendente origen de nuestras palabras: jugando con el lenguaje.

Emilio del Río Sanz, Professor de filologia llatina de la Universidad de la Rioja.

La majoria de paraules que empram són de procedència llatina. D’una manera divertida i lúdica s’explicaran algunes sorprenents etimologies que contribuiran a tenir una millor comprensió de l’origen de molts dels mots que utilitzam habitualment.

Divendres 6 de maig de 2022, a les 19:00h.

Mi experiencia de la Ilíada.

Emilio Crespo Güemes, Catedràtic de filologia grega de la Universitad Autónoma de Madrid.

El llarg procés de traducció d’una obra mestra de la literatura esdevé, per al seu traductor, una experiència única. En aquest cas, el traductor de la Ilíada exposarà com va viure el repte de traduir la primera gran obra èpica de la cultura occidental.

 

  Inscripció

  Nom*

  Data de naixement*

  Telèfon*

  Adreça electrònica*

  Aforament limitat.

  Per a més informació contacteu amb nosaltres per telèfon al 971 360 553.

  *Camps obligatoris

  De conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent pel que fa a Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’ATENEU CIENTÍFIC, LITERARI I ARTÍSTIC DE MAO amb CIF G07050800 i amb domicili social a SA ROVELLADA DE DALT, 25 07703 MAÓ (ILLES BALEARS), amb la finalitat de poder gestionar les condicions i avantatges de ser soci. D’acord amb la normativa vigent, l’ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE Mao informa que les dades seran conservades durant el període legalment establert.
  Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb què sigui necessària la comunicació, amb la finalitat d’acomplir a la prestació de servei anteriorment esmentat.
  El fet de no facilitar les dades a les esmentades entitat implica que no es podrà complir la prestació dels serveis.
  Així mateix els informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l’ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE MAO, adreçant-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.
  ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE MAO informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que l’ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE MAO es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests siguin suprimits o rectificats sense més dilació quan resultin inexactes.
  D’acord amb els drets que confereix la normativa vigent pel que fa a protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment concedit pel tractament dels mateixos adreçant la petició a la direcció postal a dalt ressenyada o al següent mail: ateneu@ateneumao.org
  Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.