XV Curs de Pensament i Cultura Clàssica

Gaudim del Clàssics

CURS PENSAMENTEl coneixement del món grecoromà ens ha de servir per reflexionar sobre molts dels aspectes que conformen la nostra vida contemporània. Per això, tenir la oportunitat de seguir, de la mà dels millors especialistes, algunes qüestions especialment rellevants ens servirà per reflexionar sobre moltes qüestions que ens afecten, des de les filosòfiques, ètiques i polítiques a les estètiques, literàries i artístiques. Aquest XV curs de Pensament i Cultura Clàssica proposa “gaudir dels clàssics” des de la convicció que l’Antiguitat Grecoromana és un mirall en el qual ens reflectim i que ens torna la mirada del que realment som. D’aquesta manera, el curs intentarà oferir als assistents diverses claus interpretatives seguint el rastre d’algunes figures mítiques com Pandora o el Minotaure; tractarà obertament de la corrupció a Roma, del paper essencial de la memòria o de la funció i utilitat dels savis i els filòlegs. Es pretén així, amb aquest nou curs, continuar gaudint dels clàssics com ja ho hem fet en les catorze edicions anteriors.

 

 

 

Horari: Totes les sessions començaran a les 19 hores
Inscripcions: Es farà el dia de la primera conferència, o sigui dissabte 23 de gener.
Crèdits: Sol·licitats 1,5 crèdits de lliure configuració reconegut per la UIB
Sol·licitades 15 hores de Formació Permanent del Professorat reconegudes per la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, segons O. del BOCAIB del 22/01/2000

Dissabte, 23 de gener
EL MITE DE PANDORA: UN CÀSTIG DELS DÉUS
Francesc Casadesús Bordoy
Professor de Filosofia Grega de la Universitat de les Illes Balears. President de la Sociedad Ibérica de Filosofia Grega i President de la Secció Balear de la SEEC

Dissabte, 6 de febrer
LA CORRUPCIÓN EN ROMA: LOS JUICIOS Y CONDENAS A MAGISTRADOS
Antonio Alvar Ezquerra
Catedràtic de Filologia Llatina de la Universidad de Alcalá

Dissabte, 20 de febrer
A LA BÚSQUEDA DEL MINOTAURO: DE LA ANTIGÜEDAD GRIEGA A PICASSO
Fátima Díez Platas
Professora d’Història de l’Art de la Universidad de Santiago de Compostela

Dissabte, 12 de març
LA SACRALIZACIÓN DE LA MEMORIA
Jaime Siles
Catedràtic de Filologia Llatina de la Universitat de València i President de la Sociedad Española de Estudios Clásicos

Dissabte, 16 d’abril
EL SABIO HELENÍSTICO, ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO
Tomás Calvo Martínez
Catedràtic de Filosofia Grega de la Universidad Complutense de Madrid

Dissabte, 7 de maig
¿QUE HACEMOS LOS FILÓLOGOS?
Alberto Bernabé Pajares
Catedràtic de Filologia Grega de la Universidad Complutense de Madrid