Visita Guiada. El gust de Menorca, Museu de Menorca. Dissabte 17 de setembre 2022.

“El gust de Menorca és un homenatge a la nostra gastronomia des del seu vessant més històric i antropològic, on els objectes prenen protagonisme per explicar petites històries de la nostra cuina.
L’itinerari ens proposa entrar a una cuina i un rebost on es mostren els ormeigs i productes amb què cuinam; a introduir-nos dins el cicle natural de la producció i captació d’aliments; i  per acabar, ens convida a reflexionar sobre l’acte de compartir en un passeig per diferents taules parades.
Tot aquest llegat culinari s’ha conservat en receptes, tècniques culinàries i atuells que mostren la seva senzillesa i originalitat i alhora la sofisticació dels nostres menjars.
Els plats, aguiats amb productes de la terra, destil·len coneixements transmesos a través de generacions que s’han guarnit de tradicions i costums i que han romàs escrits en receptaris i llibretes de cuina, la història escrita de la gastronomia.
Per tots aquests valors de la nostra cultura gastronòmica, durant el 2022 Menorca ha estat proclamada Regió Europea de Gastronomia.

Vine, que tenim taula posada!”
Comissaris: Montserrat Anglada Fontestad, Jaume Mascaró Pons i Pep Pelfort Sola

Visita guiada a l’exposició del Museu de Menorca, El gust de Menorca.

Els grups s’aniran omplint segons ordre d’arribada, no es pot triar grup.
1a Visita guiada: 11:00h
2a Visita guiada: 12:00h

Plàces limitades: 25 persones per grup.

Inscripcions:

  Inscripció

  Nom i llinatges*

  Núm. soci

  Data de naixement*

  Telèfon*

  Adreça electrònica*

  Aforament limitat.

  Per a més informació contacteu amb nosaltres per telèfon al 971 360 553.

  *Camps obligatoris

  De conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent pel que fa a Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’ATENEU CIENTÍFIC, LITERARI I ARTÍSTIC DE MAO amb CIF G07050800 i amb domicili social a SA ROVELLADA DE DALT, 25 07703 MAÓ (ILLES BALEARS), amb la finalitat de poder gestionar les condicions i avantatges de ser soci. D’acord amb la normativa vigent, l’ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE Mao informa que les dades seran conservades durant el període legalment establert.
  Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb què sigui necessària la comunicació, amb la finalitat d’acomplir a la prestació de servei anteriorment esmentat.
  El fet de no facilitar les dades a les esmentades entitat implica que no es podrà complir la prestació dels serveis.
  Així mateix els informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l’ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE MAO, adreçant-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.
  ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE MAO informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que l’ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE MAO es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests siguin suprimits o rectificats sense més dilació quan resultin inexactes.
  D’acord amb els drets que confereix la normativa vigent pel que fa a protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment concedit pel tractament dels mateixos adreçant la petició a la direcció postal a dalt ressenyada o al següent mail: ateneu@ateneumao.org
  Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.