Tertúlia amb Ana I. Sainz

La convidada va ser Ana Isabel Sainz (28-01-14)
i ens va parlar sobre El árbol de la vida”
una forma de conocerte a través de la Càbala.