Tertúlia amb Joan Hernández

El convidat va ser Joan Hernández Andreu (21-01-14)
qui ens va parlar del seu nou llibre
“Si Keynes fuera ministro de Economía ante la crisis del 2008”