Temps de lectura

Seguim amb la programació d’aquest temps dedicat a la lectura.

21 de desembre: Patria de F. Aramburu

Ja dins de l’any 2018 seguirem amb

25 de gener: Proverbis i Eclesiastés, dos llibres bíblics

22 de febrer: La librería de Penélope Fitzgerald

22 de març: Tombuctú de Paul Auster

26 d’abril: Antología de F. Pessoa

24 de maig: El conde Belisario de Robert Graves

21 de juny: Puertas abiertas de Leonardo Sciacia

Recordar que en cada una de les sessions, i després de parlar de les lectures programades, es comenten dos capítols dels Quixot. El dia 30 de novembre es comentaran el capítols 36 i 37 de la primera part del Quixot.