Temps de Lectura. El lazarillo de Tormes. Dijous 26 a les 18.00 h

El Lazarillo és tal vegada la primera novel·la moderna entre altres sentits perquè davalla a la realitat. Inaugura el gènere picaresc i el recorregut del protagonista ens porta a conèixer els estrats més improductius a una societat que, d’altra banda, viu el mite imperial de Carlos V.