Temps de lectura 2013-2014

taller-de-lectura

Orlando de Virginia Woolf
Divendres, 16 de maig

E.R. de Josep Mª Benet i Jornet
Divendres, 13 de juny

Totes les reunions son a les 19 hores
Sala de Tertúlies