Taula rodona

“Dragat del port de Maó” (20-11-14) a càrrec d’Alberto Pons Fernández, President de l’Autoritat Portuària de Balears; Juan Carlos Plaza Plaza, Director de la Autoritat Portuària de Balears; Jesús Fernández-Reyes Olivares, Delegat de la APB a Maó; Antoni Gianrd López, Cap del Departament de Infraestructures de l’APB i Enric Massutí Sureda, Director del Centre Oceanogràfic de Balears, del Instituto Español de Oceanografía.