Signat conveni de col.laboració entre l’Ateneu i Joventuts Musicals de Maó

Ha quedat signat el Conveni de col·laboració entre l’Ateneu i Joventuts Musicals de Maó amb el qual acorden establir un marc de col·laboració mútua de caràcter cultural, científic i humanístic en totes aquelles matèries de coneixement que pugin afavorir l’illa de Menorca. El conveni es podrà fer extensiu a altres projectes, activitats i iniciatives relacionades amb la difusió dels coneixements que es derivin de la mútua cooperació acadèmica, científica, històrica i musical. Per aquest primer any de col·laboració es programen les següents activitats:

Dia 27 d’octubre de 2017 – Conferència a càrrec del pianista i investigador musical Joan Ciria: “Aproximació a la figura del tenor Joan Bou (1849-1901)”

Dies 27 i 28 de desembre de 2017 – “Poema de Nadal” de Josep Mª de Segarra, recitat per Laura Pons i Lluís Sintes.

Dia 2 de febrer de 2018 – Presentació del Treball de Final de Grau fet a l’ESMUC per Jordi Orell: “Nicolau Manent, de l’èxit a l’oblit”.

Dia 9 de març de 2018 – (Dins del marc del dia de la Dona Treballadora) Conferència/col.loqui/entrevista/reunió amb Natàlia Solà, amb audició de fragments de la seva obra.

Dia 10 de març de 2018 – (Dins del marc del dia de la Dona Treballadora) Concert de les obres poètiques de Natàlia Solà, “Interiors”. Al teatre de l’Orfeó.