Seminari d’Ecoinnovació de Productes i Serveis

La propera setmana, els dies 30 de novembre i 1 de desembre, en horaris de mati i tarda portarem a terme a l’Ateneu el seminari d’Ecoinnovació de Productes i Serveis on els professors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), doctors Joan Rieradevall Pons, Xavier Gabarrell Durany i Carles Martínez Gasol, investigadors de sostenipra i tots ells adscrits a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) ens parlaran d’Ecodisseny. De la millora ambiental dels productes, processos i serveis. Des del seu concepte, producció transport, us i gestió final. Del què és l’economia circular i l’ecodisseny. De la contribució de l’ecodisseny a la economia circular. La importància de les matèries primeres i el recursos. I de l’edtool. Finalment se’ns parlarà del Projecte Emprenedor: integrar el medi ambient com a factor de competitivitat. Quantificar ambientalment i econòmicament les matèries primeres, els processos, l’energia consumida, el residus generats relacionats amb el cicle de la vida dels productes i sereis de les empreses la qual cosa ha de permetre establir estratègies mes eficients d’optimització, reduint costos de producció i impactes ambientals. Tot això ha sigut possible amb la col.laboració del Consell Insular de Menorca, Conselleria de Medi Ambient i Reserva de Biosfera. Les sessions dels matins estan orientades als alumnes de 1r i 2n de batxillerat i les sessions de tarda s’orienten a empreses, professionals i entitats responsables de l’administració local i autonòmica en temes ambientals, i activitats agrícoles i industrials.