S’Ateneu i JJ.MM. de Maó s’estrenen en una primera conferència.

Primera col.aboració entre s’Ateneu i Joventuts Musicals de Maó amb la conferència a càrrec del pianista investigador musical Joan Ciria i Mimó el qual ens presentarà la figura de l’intèrpret mallorquí del segle XIX que va arribar a ser aclamat i internacionalment reconegut. La conferència porta per títol “APROXIMACIÓ A LA FIGURA DEL TENOR JOAN BOU (1949-1901).

Perquè Joan Bou? Joan Bou, fou un dels més alabats cantants mallorquins del segle XIX, que mostrà la seva vàlua damunt els millors escenaris d´aleshores, aplegant grapades d´èxits i omplint planes dins diaris. Bou, fou un tenor de repertori ample, abocat sols a interpretar òpera i música religiosa de cert pes, un artista popular i conegut dins Mallorca, que tingué una vida cridanera, exuberant i a vegades exagerada. Un mallorquí, que compartí afers amb personatges de renom de la lírica del moment, com ara Medea Borelli o Julián Gayarre, un felanitxer necessitat de record, ja que la figura d´aquell oblidat líric mallorquí, qui deia no hi havia sastre dins tot Espanya digne de fer les seves robes, és avui injustament una de les personalitats més oblidades de la història de la música de Mallorca.

Motius de la proposta. El pianista Joan Ciria, davant la falta de coneixement que de la figura del Tenor Bou té la societat actual, des de fa anys porta a terme una minuciosa investigació per tal de recuperar la fesomia de l´oblidat Tenor Bou. Amb la present proposta, Joan Ciria, proposa fer un repàs detallat de la cronologia del Tenor, exposant els punts de la seva biografia tant de tarannà professional com personal i projectant imatges de l´Artista i del seu entorn.

El pianista i investigador Joan Ciria i Maimó, neix a Felanitx l´any 1985. Iniciat en el món de la música de la mà de l´organista parroquial de la seva ciutat, cursà els estudis elementals de piano dins l´Escola de Música Pare Aulí de Felanitx, continuant la seva formació dins el conservatori professional de Palma i dins el conservatori superior de les Illes Balears, on el Juny de 2011 hi finalitzà la carrera piano. Joan Ciria, al llarg dels seus estudis ha rebut lliçons dels pianistes Constanza Aguiló de Cáceres, Enrique Bernaldo de Quirós, Manuel Carra, Miquel Estelrich o de la menorquina Isabel Félix, entre d´altres. Com a pianista, ha realitzat concerts arreu de Mallorca en solitari, acompanyat d´orquestra (on hi ha estrenat obres d´autors mallorquins actuals) i com a pianista acompanyant. Després de finalitzar la seva llicenciatura, a realitzat cursets, màsters i seminaris de tècnica i pedagogia del piano, de clavecí, musicologia i periodisme musical. D´ençà de 2010 és col·laborador del setmanari «Felanitx» on hi publica articles centrats a divulgar la història de la música de Mallorca i de la seva ciutat. Des de 2013 és professor del Conservatori Municipal Elemental i Professional de Felanitx, on hi imparteix lliçons de piano i hi compleix afers de pianista acompanyant. El Novembre de 2016 pronuncià dins la Fundació-Museu Cosme Bauçà de Felanitx la ponència «El Tenor Bou» i presentà l´edició de l´opuscle «Joan Bou i Roig. El Gran Tenor». Properament, sortiran publicats dins Mallorca els seus treballs «En Pèl-Ros. Quatre notes sobre el músic Bartomeu Alzamora», «Joan Aulí. L´organista apreciat» i «Tocant Els Orgues».

Serà demà a les 20,00 h. a la Sala d’Actes.