Any Arxiduc Lluís Salvador

Miquel À. Casasnovas Camps. La Menorca descrita per l’Arxiduc.

Tomàs Vidal Bendito. S’Arxiduc i Menorca, una aproximació crítica.

Miquel À. Limón Pons. La nòmina menorquina de l’Arxiduc: un príncep per a un enciclopedisme vuitcentista

Articles commemoratius

Joan Cantavella. Menorca, la “tierra de la libertad”. Testimonio de un socialista mallorquín que se refugio en la isla durante la guerra civil.

Miquel À. Limón Pons. Rafael Prieto i Caules: el diputat que estimaven dretes i esquerres.

Recerca

Pere Alzina Seguí. El mestratge de la família Comas.

Albert Bertolero Badenes. Caracterització cromàtica de les poblacions de tortuga mediterrània de Menorca i Catalunya.

Biel Obrador Sala. Fluxos de carboni a les basses temporals de l’illa de Menorca.

Ressenya

Agustí Rodriguez Florit. Reedició d’El naixement d’una illa. Menorca de Joan Rosell i Carme Llompart.

Pere Cladera Preto. El clima de les Illes Balears d’Agustí Jansà.

Alfons Méndez Vidal. Perspectives de la indústria menorquina del calçat. Anàlisi actual del calçat balear de Carolina Beltrán.

Francesc Massip. Un drama històric menorquí de finals de l’edat mitjana.

Pep Pelfort. Genealogia de l’Art de la cuina de Francesc Gabriel Rotger Villalonga.