Monogràfic dedicat a Maria Lluïsa Serra

Margarita Orfila Pons. Margarita Serra Belabre (1911-1967). Un intento de biografia a los cien años de su nacimiento

Lluís Plantalamor Massanet. Maria Lluïsa Serra Belabre i l’arqueologia prehistòrica i protohistòrica

Juan Francisco Sánchez Nistal, Esperança Pons Pallicer. Maria Lluïsa Serra Belabre, bibliotecària, arxivera i directora de la Casa de Cultura de Maó

Cristina Andreu Adame. Maria Lluïsa Serra: El patrimoni artístic, la seva difusió i la promoció d’artistes

Tomàs Vidal Bendito. M. Lluïsa Serra. Més enllà del currículum formal

Recerca

Elena Sintes Olives. Edat i patologia dental de la població inhumada en el sepulcre de triple parament de Ses Arenes de Baix (Ciutadella de Menorca)

Damià Bosch, Rut Mont, Anna Serra. La indumentària de Menorca en el segle XVIII

Francesc Bernat Baltrons. Les notes de Manuel Milà i Fontanals sobre el parlar de Maó al segle XIX

Marta Pérez López. Anàlisi territorial de l’activitat econòmica vinculada a les platges urbanes de Menorca

Clara García-Moro, Marta Muñoz-Tudurí. Estudio biodemográfico de la longevidad humana (Es Mercadal, Menorca)

Valentín Pérez-Mellado, Teresa García Díez, José Ángel Hernández Estévez, Carlos Herrero Ayuso, Núria Riera Riera e Isabel Catalán Barrio. El uso del espacio en la lagartija balear, Podarcis lilfordi. Factores causales en la Isla del Aire

Valentín Pérez-Mellado, Teresa Alonso Fernández, Mario Garrido Escudero, Carmen Guerra Rodríguez, Zaida Ortega Diago y Alejandro Villa García. Biología térmica de la lagartija balear, Podarcis lilfordi. (Günther 1874) en dos poblaciones de Menorca

Agnès Canals Bassedas. Efectes de la fragmentació dels hàbitats forestals de Menorca sobre la biodiversitat dels lepidòpters nocturns

Ressenya

Maria Paredes Baulida. La Creació del món, oratori de Joseph Haydn. Adaptació menorquina d’Antoni Febrer i Cardona i Joan Vidal i Seguí

Maria Paredes Baulida. Presentació de La Il·lustració a Menorca de Josefina Salord