VOLUM I, gener-juny 2007

Presentació del President

Seminario “Menorca en época romana y su contextualización en el Mediterráneo Occidental”

Lluís Plantalamor Massanet. Les Balears i la Mediterrània dels inicis a la protohistòria

Carmen Aranegui Gascó. El mar latino visto desde nuestras costas (s.II – I a.C)

Margarita Orfila Pons. Circunstancias y consecuencias de la intervención militar de Quito Cecilio Metelo sobre las Baleares (123 a.C. 121 a.C.)

Cristina Rita Larrucea. Menorca romana, les fonts escrites i la documentació arqueològica

Octavi Pons Machado. Els moviments marítims a la Menorca d’època clàssica

Recerca

Josep Maria Fullola Pericot, M. Àngels Petit Mendizábal, Victor Manuel Guerrero Ayuso, Manel A. Calvo Trías, Assumpció Malgosa Morera. Los hallazgos de la cova des Pas de Ferreries

Catalina Mas Florit, Miguel Ángel Cau Ontiveros, Josep Maria Gurt Esparraguera, Margarita Sales Juaneda. El poblamiento rural de Menorca durante la Antigüedad tardía: primera aproximación

Juan Nadal Cañellas. El typarion paleocristiano de la basílica de Son Bou en Menorca

 

VOLUM II, juliol-desembre 2007

Recerca

Joan Martínez Bosch. La Pere Cortès i Cia., evolució d’un establiment sabater (1866-1920)

José Luis Terrón Ponce. La coyuntura política, social y económica en Menorca durante la regencia de María Cristina (1833-1840)

Tomás Vidal Bendito. La gènesi històrica del mapa de l’illa de Menorca. Dels origens al primer terç del segle XVIII

Vicente Gil Asensio. Estudi de la sociabilitat al cor Illa de Menorca

Albert Martínez Esteban. Inventari de les llicències d’obres particulars del segle XIX del terme de Maó

Elena Sintes Olives. Aproximació a l’estudi de les societats passades a partir de les restes òssies humanes. El cas de la població inhumada a l’estructura funerària de ses Arenes de Baix (Ciutadella de Menorca)

Josep Portella Coll. Estudi de la correspondència de Joan Mir i Mir