Volum I, gener-juny 2004

Recerca

Wilhelm Ziehr. Un capellà i escriptor alemany del segle XVIII a Menorca. Christoph Friedrich Lindemann, el seu diari sobre el setge a la fortalesa de Sant Felip i la seva descripció geogràfica i estadística de l’Illa de Menorca (1786)

Francisco Fornals. Las fortificaciones de Menorca en el trance de la modernidad

José Luis Terrón Ponce. Tumbas históricas notables en el término de Mahón (Menorca)

Carlo Ginzburg. La conversió dels jueus de Menorca (417-418)

Vicente Llull, Rafael Micó Pérez, Cristina Rihuete Herrada i Roberto Risch. Los botones con perforación en “V” de Es Forat de ses Aritges (Ciutadella, Menorca): implicaciones económicas y rituales

Pau Manent i José Abella. Aspectos ecológicos y biológicos de Syngnathus abaster Risso, 1826, en la bahía de Fornells

Ernest Pons Fanals i Marta Fontanet Casals. La distribució territorial de l’activitat econòmica a Menorca

Miquel Duran i Ordinyana. Història del coneixement de la fauna marina de Menorca durant la segona meitat del s. XVIII i el principi del s. XIX

Clàudia Pons. Algunes observacions sobre el vocalisme i el consonantisme de Menorca

Assaig

Gabriel Janer Manila. Passió i llegenda del Dr. Josep Miquel Guàrdia, un menorquí indòmit

Ressenya

Joan Margarit. Sobre Pessoanes, de Ponç Pons


Volum II, juliol-desembre 2004

Recerca

Pilar Benejam i Arguimbau. De la teoria a l’aula: reflexions sobre fer de mestre

Bruce Laurie. Hacia una constitución para la Menorca del s.XVIII: Los Tyrawley Papers

Francisco Fornals. Origen de la estación naval del puerto de Mahón (siglo XVII)

Marc Pallicer Benejam. Relació dels continguts del fons Carreras, una família de la noblesa menorquina (1606-1939), a l’arxiu diocesà de Menorca

Antoni Camps Extremera. Estudi dels materials arqueològics d’un abocador dels segles XVI i XVII del carrer de Sant Sebastià (Ciutadella de Menorca, Illes Balears)

Juan Vicente Morales Pérez. Estudi zooarqueològic de la seqüència estratigràfica de la cisterna sud i la unitat estratigràfica 220 del dipòsit nord del jaciment talaiòtic de Biniparratx Petit (Sant Lluís, Menorca)

Mar Valls. Distribució i estructura de les poblacions de Pinna nobilis L. a Menorca

Patrícia Balaguer. Els briòfits de Menorca

Assaig

Miquel À. Limón. Impressors versus editors: El dilema del llibre menorquí

Ressenya

Joan F. López Casasnovas. El gest privat en pedra pública

Salvador Alegret. 25è aniversari de l’aparició del primer fascicle de l’Enciclopèdia de Menorca (1979-2004)