Sumari

Recerca

Julián M. Ortega i Arcadi Piera. Sobre las zonas de residencia de las comunidades campesinas andalusíes: el caso de Binigemor en Manurqa, p. 11

Jaume Sastre Moll. L’ordinació eclesiàstica de Menorca feta pel rei Jaume II de Mallorca al 1301: el Pariatge, p. 57

Bruce Laurie. El buen gobierno de Richard Kane: ¿mito o realidad?, p. 71

María Herrnbrodt-Fechhelm. Internamiento del vapor alemán Mathilde durante la Primera Guerra Mundial en el puerto Mahón, p. 83

Pau Balaguer, Lluís Gómez-Pujol, Jaume Mateu i Francesc X. Roig. El sediment de platja del litoral menorquí, p. 129

Raül Escandell Preto. Memòria-resum de la campanya d’estudi de la migració prenupcial a l’illa de l’Aire, p. 147

Assaig

David Baró Guillamon. La utopia en l’època de la globalització. De la utopia al pensar utòpic, p. 159

Ressenya

Josep Marquès Moll. Biniai Nou. Estudis de prehistòria menorquina a l’abast de tothom, p. 181

Juan Hernández Andreu. La historia de la formación del pueblo de Sant Lluís, p. 187

Maria Paredes Baulida. Presentació del Diccionari Febrer i Cardona, p. 189

Miquel À. Limón Pons. Joan Francesc Taltavull Galens (1861-1931), p. 197

Miquel À. Marquès Sintes. Presentació de Llum Nova (1912-1913), p. 205

Xavier Motilla Salas. El sistema educatiu a Menorca (1800-1939) de Ignacio Martín Jiménez, p. 211
Joan Comas Camps, de pedagog a antropòleg de Pere Alzina i Matilde Mantecón, p. 213