Sumari

Presentació, p. 5

M. Ángeles Hernández. 1999: Any Hernàndez Sanz. Declaració, desenvolupament i epíleg, p 9

Josefina Salord Ripoll. Francesc Hernàndez Sanz i els horitzons de la memòria, p. 29

ÀLBUM, p. 53

Hernàndez Sanz: l’historiador i l’home de cultura

Juan Hernández Andreu. Francisco Hernández Sanz, historiador de Menorca, p. 81

Juan Francisco Sánchez Nistal. Francesc Hernàndez Sanz, archiver, p. 111

Miquel Àngel Limón Pons. Hernàndez Sanz, alma mater de la “Revista de Menorca”, p. 125

Josefina Salord Ripoll. Francesc Hernàndez Sanz: la cultura com a educació i civisme, p. 151

Joan Manel Martí Llufriu. Francesc Hernàndez Sanz i el camí de Cavalls, p. 177

Joan Cantavella. La continuïtat d’Hernàndez Sanz en el seu fill Joan, p. 211

Hernàndez Sanz: l’artista

M. Ángeles Hernández. Francesc Hernàndez Sanz. Art i història “Pro Minorica”, p. 225

Cristina Andreu Adame. Francesc Hernàndez Sanz: artista i conservador del nostre patrimoni, p. 237

Joan J. Gomila. 10 projectes de F. Hernàndez Sanz, p. 263

M. Ángeles Hernández. Semblança de Francesc Hernàndez Sanz, p. 281

BIBLIOGRAFIA, p. 293

LITOGRAFIES, p. 305