Sumari

Pere Alzina. Cicle de conferències “Repensar la pedagogia”. Gener-maig 1997, p. 5

Pere Alzina. Les escoles obreristes a Menorca. Revisió de les aportacions pedagògiques i interpretació crítica sobre el seu abast, p. 9

Jaume Oliver i Jaume. “Els Comas Camps: la pedagogia feta vida i testimoni”, p. 61

Antoni J. Colom Cañellas. Joan Benejam i Vives. Vida, ideologia pedagògica i personalitat, p. 79

J.M. Vidal Hernández. Creences en relació a l’aigua i la seva influència en la salut al segle XVIII: a Menorca, p. 111

Lucia Tascón Matos – Miguel Frau Caldentey. Queso Mahón: microorganismos indeseables, p. 141

Ignacio Martín Jiménez. El espectáculo cinematográfico en Menorca (1897-1950), p. 159

Enric Prat-Pep Vila. “Cansó nova dels esclaus espanyols. De la surtida del a esclavitut y mal que y avia [a] Alger, p. 191

Javier Tejada Palacios. Los enigmas del tiempo: realismo y virtualidad, p. 203

José Borrell. Sector público, déficit y crecimiento en la nueva perspectiva europea, p. 217

Ressenya cultural, p. 235

  • Discurs d’oberura del curs acadèmic 1997-98 de l’Ateneu de Maó.
  • L’hivern a Belleville o la trobada del camí: ser escriptor en catalá.
  • Els mots d’àlgebra i llum de Ponç Pons.
  • Vicenç Albertí i Vidal: “Entremesos I” o la teoria de la recreació.
  • Ressenya Es Bolitx. La pesca de Bolitx al port de Maó i Peixos de Menorca.
  • Espectacle i societat a la Menorca del primer terç del segle XX.
  • Activitats realitzades per l’Institut Menorquí d’Estudis.
  • Activitats de l’Ateneu de Maó durant l’any 1997.