Revista de Menorca 96 (2017)

El darrer número de la Revista de Menorca s’ha publicat en format digital i és disponible, en accés obert, en el nostre web: Revista de Menorca 96 (2017).

A continuació reproduïm el text de presentació del número on s’explica la nova política editorial.

Presentació

La Revista de Menorca, des de la seva fundació el 1888, ha passat per diferents etapes, superant sempre les circumstàncies difícils que s’han pogut presentar. Açò es reflecteix en la sèrie d’èpoques que s’han succeït fins arribar a l’actual tom 96 de 2017, amb el qual es tanca la novena època.

Els temps canvien i, pel que fa a publicacions periòdiques, aquests canvis repercuteixen principalment en els processos d’edició i en els suports. I ara ens trobam en un moment de canvi. És per açò que els editors de la revista, l’Ateneu de Maó, entitat propietària de la seva capçalera, i l’Institut Menorquí d’Estudis, coeditor des del 1990, ens adreçam a vostès, lectors d’aquesta revista, per explicar aquests canvis.

Avui en dia perquè una revista com la nostra pugui mantenir-se necessita arribar al públic a través de la xarxa en suport digital. Així, a partir del proper número, que encetarà una nova època, la desena, la revista també es publicarà en digital.

En aquesta nova època els articles rebuts hauran de seguir unes normes de presentació d’originals, publicades ja en aquest número, que segueixen criteris internacionals, i hauran de passar un procés d’avaluació per experts externs per poder ser publicats.

L’estructura organitzativa de la revista comptarà amb un Consell de Redacció i un Consell Assessor, que serà el responsable de triar els avaluadors externs.

I amb la nova època arribarà també un nou disseny de la coberta i la portada. Mentrestant ens hem avançat i ja hem aplicat el nou disseny tipogràfic a l’interior d’aquest número, que pretén adequar-se a les noves necessitats.

Tots aquests canvis són imprescindibles perquè aquesta publicació pugui obtenir, en un futur proper, una indexació de qualitat. Es tracta d’adequar a les directrius actuals la Revista de Menorca, que s’ha distingit sempre per la qualitat de les seves aportacions, específicament però no només de continguts menorquins, i que ara ha de superar el repte d’aconseguir una difusió i un prestigi d’acord amb els rànquings acadèmics actuals.