Redescobrim les obres mestres (VIII)

Curs monogràfic amb il·lustracions musicals
a càrrec de Rafel Esteve Alemnay
Professor d’História de la Música al Conservatori
Superior del Liceu de Barcelona

Dies, 21 i 22 de febrer
De 19 a 21,30 hores
Sala d’Actes

Preus:
Per a socis: 8€ per sessió ó 14€ les dues sessions
Per a no socis: 10€ per sessió ó 18€ les dues sessions.

Díptic2014