Primera convocatòria al Premi Ateneu de Maó per a Formació Professional 2022

Aquest 1 de juny queda obert el període d’inscripció del Premi Ateneu de Maó per a Formació Professional destinat als estudiants que finalitzin l’etapa d’aquesta formació. Inclou l’alumnat de tots els cicles formatius de grau superior, escoles artístiques i conservatoris de música que hagin presentat un treball de recerca o de fi d’estudis. Els candidats han de ser residents a Menorca o menorquins que realitzin estudis fora de l’illa.

La convocatòria d’aquests premis i el termini per enviar els treballs per optar al premi serà de l’1 de juny a 17 de setembre, per aquest any 2022.

El millor treball de Fi de la Formació Professional rebrà el primer premi amb una dotació de 300 euros. 

Si hi ha un mínim de 5 participants a la convocatòria, el segon finalista obtindrà un premi econòmic de 150 euros.

Consulteu el document PDF amb les bases del concurs per a conèixer tots els requisits per participar i les característiques del premi.

Bases premis Formació Professional - Convocatòria 2022