PREMIS FELICIANO FUSTER TFG I TFM 2022. Informació i bases

OBJECTE I FINALITAT DEL PREMI

La finalitat i objectius d’aquest premis són donar a conèixer i valorar l’esforç dels joves menorquins durant la seva etapa de formació acadèmica i, al mateix temps, incentivar i fomentar l’interès per a la investigació científica i convertir l’Ateneu de Maó en un espai de difusió de les seves investigacions on presentar els seus Treballs de Final de Grau i Final de Master.

CONVOCATÒRIA

La convocatòria d’aquests premis romandrà oberta del 3 de novembre al 20 de Desembre de 2022.
La entrega dels  treballs es realitzarà per correu electrònic a: ateneu@ateneumao.org
Només 1 treball per autor.

REQUISITS

 –       Els treballs hauran d’haver estat elaborats durant el cursos acadèmics 2020-2021 i/o 2021-2022. Presentats i avaluats acadèmicament de forma positiva.

–       Els treballs s’hauran de presentar en format PDF.

–       A més s’haurà d’enviar un resum del treball amb un màxim de 400 caràcters i en format PDF.

–       L’autor/a haurà de presentar oralment el treball.

–       Es podrà fer servir de suport gràfic en format Power Point.

–       Els autors de TFG disposaran de 15 minuts per a realitzar la presentació i els de TFM 20 minuts.

–       Els participants han d’assistir presencial o virtualment a l’acte de defensa i entrega dels premis; la seva absència es considerarà com a renúncia i en conseqüència serà baixa en la seva participació.

PREMI

Hi haurà un premi per cada categoria:

–       1r premi treball de Final de Màster: 500 euros.

–       1r premi treball de Final de Grau: 300 euros.

Si hi ha un mínim de 6 participants per a cadascuna de les convocatòries, també es concedirà un segon premi:

–       2n premi treball de Final de Màster: 250 euros.

–       2n premi treball de Final de Grau: 150 euros.

Els guanyadors hauran de presentar una nota o article del seu treball per poder ser publicats a la Revista de Menorca.

Tots els participants seran socis gratuïts de l’Ateneu durant un any i podran gaudir de tots els beneficis que això comporta.

JURAT

La decisió del jurat serà inapel·lable.

Pel sols fet de presentar-se, tots els participants accepten les bases del Premi.

Els membres del jurat seran membres de la Junta Directiva  de l’Ateneu.

 

La data i hora de l’acta de defensa i d’entrega dels premis tindrà lloc dia 29 de desembre a partir de les 18:00 h