Premis Feliciano Fuster TFG i TFM 2021.

OBJECTE I FINALITAT DEL PREMI
La finalitat i objectius d’aquests premis són donar a conèixer i valorar l’esforç dels joves menorquins durant la seva etapa de formació acadèmica i, al mateix temps, incentivar i fomentar l’interès per a la investigació científica i convertir l’Ateneu de Maó en un espai de difusió de les seves investigacions on presentar els seus Treballs de Final de Grau i de Final de Màster.

CONVOCATÒRIA
La convocatòria d’aquests premis romandrà oberta del 15 d’octubre al 20 de desembre del 2021.
L’entrega dels treballs es realitzarà per correu electrònic a: ateneu@ateneumao.org
Només 1 treball per autor.

REQUISITS
– Els treballs hauran d’haver estat elaborats durant els cursos acadèmics 2019-2020 o 2020-2021. Presentats i avaluats acadèmicament de forma positiva.
– Els treballs s’hauran de presentar en format PDF.
– A més s’haurà d’enviar un resum del treball amb un màxim de 400 caràcters i en format PDF.
– L’autor/a haurà de presentar oralment el treball.
– Es podrà fer servir de suport gràfic en format PowerPoint.
– Els autors de TFG disposaran de 15 minuts per a realitzar la presentació i els de TFM 20 minuts.
– Els participants han d’assistir presencialment o virtualment a l’acte de defensa i entrega dels premis; la seva absència es considerarà com a renúncia i en conseqüència serà baixa en la seva participació.

PREMI
Hi haurà un premi per cada categoria:
– 1er premi treball de Final de Màster: 500€
– 1er premi treball de Final de Grau: 300€

Si hi ha un mínim de 6 participants per a cadascuna de les convocatòries, també es concedirà un segon premi:
– 2n premi treball de Final de Màster: 250€
– 2n premi treball de Final de Grau: 150€

Als guanyadors se’ls oferirà la possibilitat de publicar els seus treballs a la Revista de Menorca.

Tots els participants seran socis gratuïts de l’Ateneu durant un any i podran gaudir de tots els beneficis que això comporta.

JURAT
La decisió del jurat serà inapel·lable.
Pel sols fet de presentar-se, tots els participants accepten les bases del Premi.
Els membres del jurat seran membres de la Junta Directiva de l’Ateneu.

La data i hora de l’acta de defensa i d’entrega dels premis es notificarà oportunament. (28/12/2021).