• 1962
  • Poesia
   • Poema del dolor, de Gumersind Riera Sans i
   • Ofrena a la Mare de Déu del Toro, de Joan Timoner Petrus.
 • 1963
  • Novel·la
   • Los dioses muertos, de Pedro Crespo i
   • Amb el sol davall es braç, de Mateu Moragues Vidal.
 • 1964
  • Periodisme
   • Premi Antoni Victory a Roberto Coll Vinent.
   • Premi Lorenzo Lafuente a Mateu Seguí Mercadal.
 • 1965
  • Música
   • Premi Jaime Albertí a Tríptico de homenajes, del mestre Rodrigo A. de Santiago.
   • Premi Doménico Bellísimo a Col·lecció cíclica de cançons, del mestre Llorenç Galmés Camps.
 • 1966
  • Ciències Socials
   • Premi Pere Mir i Mir a Menorca, la tierra y el hombre, de Jean Bisson.
 • 1967
  • Ciències Naturals
   • Premi Rodríguez Femenías a La fauna de Menorca y su origen, d’Artur Compte Sart.
   • Menció honorífica a Ecologia de Menorca, de Juan Pablo Martínez Rica.
 • 1968
  • Arqueologia
   • Premi Pere Ramis i Ramis a Las taulas, de Josep Mascaró Pasarius.
 • 1969
  • Sociologia
   • Premi Francesc Camps i Mercadal a El puerto de Mahón y las evoluciones menorquinas 1740-1911, d’Andreu Murillo Tudurí.
 • 1970
  • Turisme
   • Accèssit a El fenómeno turístico en el futuro de Menorca, de Miquel Mesquida Ticoulat.
 • 1971
  • Arquitectura
   • Premi Arquitecte Femenías a Aproximació a la arquitectura rural de Menorca, de Vicenç Jordi, Enric Taltavull i Joan Figuerola.
   • Menció honorífica a The language of Menorcan vernacular architecture, de Peter Sutton.
  • Investigació (tema lliure)
   • Premi farmacèutic Mauricio Hernández a Estudio estratigráfïco y sedimentológico de los materiales miocénicos de la isla de Menorca, d’Antoni Obrador Tudurí.
   • Menció honorífica a La Prensa en Menorca. Contribución a su estudio, de Lluís Alemany Vich.
 • 1972
  • Cinema
   • Premi Mateu Fontirroig a El encuentro, documental de Miquel Seguí Mercadal i a
   • Un poble, un home, d’argument d’Antoni Cabo Téllez.
  • Investigació (tema lliure)
   • Premi Joan Flaquer Fábregues a Los holandeses en el puerto de Mahón, de Joan Llabrés Bernal.
 • 1973
  • Història (Segle XX)
   • Premi Francesc Hernández Sanz, ex aequo a Hechos vividos… hechos relatados, de Juan Thomas Riutort i Menorca envers la segona república, de Josep Maria Quintana.
  • Investigació (tema lliure)
   • Premi Maria Lluïsa Serra a La desamortización eclesiástica en Menorca 1820-1845, de Juana María Gomila Casoliva.
 • 1974
  • DESERT
   • Diploma de mèrit a Montserrat Cardona Goñalons pel seu treball Sensible accidente de aviación.
 • 1975
  • Historia (Segle XX)
   • La electricidad en Menorca, de Pedro Pons Capó.
  • Tema lliure
   • Premi, ex aequo, a:Notas históricas de la villa de Alayor, de Guillermo Pons Pons, Aproximació de personatges de la nostra història, de Ferran Martí Camps, Corpus de epigrafía anforaria, de Joan C. de Nicolás,La música, evolución y desarrollo en Menorca, de Deseado Mercadal Bagur, i Los bronces del pecio de Favaritx, de Ramón Tejedor Mercadal.
 • 1976
  • Arquitectura
   • Llenguatge de l’arquitectura urbana de Menorca, de Joan J. Gomila, Vicenç L. Jordi i Enric Taltavull.
  • Tema lliure
   • El folklore musical de Menorca, de Deseado Mercadal Bagur.
 • 1977
  • Tema lliure
   • Contenido económico de la autonomía de Menorca. Descentralización fiscal, de Guillem López Casasnovas. Los minerales de la isla de Menorca: reconocimiento y modo de formación, per A. Obrador i A. Álvarez.
   • Mencions a Richard Kane y su mundo, de Bruce Laurie, i a La heráldica en Menorca y su vinculación con la historia de la isla, de Ferran Martí Camps.
 • 1978
  • Tema lliure
   • Población y sociedad de la Menorca contemporánea per Tomàs Vidal Bendito i Estudios sobre el Ateneo de Mahón, per Miquel Barber Barceló.
 • 1979
  • Tema lliure
   • Menorca 1705-1713: franceses, ingleses y la Guerra de Sucesión española, de Micaela Mata, i a la proposta Estudio de la fauna lepidopterológica de Menorca, de J. Cuello Subirana: de creació artística, ex aequo, a Sis cançons menorquines, de Deseado Mercadal i a Josep Maria Salom per Tramuntanades.
 • 1980
  • Tema lliure
   • Corresponsal Marino, per Montserrat Cardona Goñalons i Benjamín Carreras Font.
  • Arquitectura
   • La ciutat des del carrer. Anàlisi formal, funcional i simbòlica del casc antic de Maó (C.A.M.), equip format per Montserrat Domènech Pons, Joan J. Gomila Portella, Antoni Salvador Caules, i Núria Seguí Puntas.
  • Premi Especial
   • Beca a la proposta presentada per Bernat Mateo Álvarez per a l’ordenació, classificació i actualització dels fons del Museu de Ciències Naturals de l’Ateneu.
 • 1981
  • Investigació (tema lliure)
   • Dades per a una història. La música lleugera i la cançó a Menorca. 1950-1981, de Josep Portella i Coll.
  • Creació en prosa
   • Patrimoni dels déus, novel·la original de Víctor Martí Pons.
 • 1982
  • Investigació
   • Premi, ex aequo, a Procés de desnaturalització i abolició de la Universitat General de Menorca, segles XVIè-XVIIè), de Pilar Vinent i Barcelé, i a Aspectes paleo-ecològics de l’escull miocènic del Cap Negre (Menorca), de María José Rodríguez Jurado.
  • Materials tradicionals de la construcció a Menorca
   • DESERT
  • Ordenació i classificació dels fons de la biblioteca de l’Ateneu
   • Premi a la proposta presentada per Gaspar Bisbal Bals.
 • 1983
  • Investigació (tema lliure)
   • Premi, ex aequo, a Origen, desarrollo y consolidación de la propiedad inmueble en la isla de Menorca (1287-1837). Contribución a su estudio, de José Luis Terrón Ponce, i a Els cianòfits del Barranc d’Algendar (Menorca). Aproximació al seu cicle estacional, de Josep Ramon Gómez Arbona.
  • Creació literària
   • Premi a Espai intern, de Gustau Juan i Benejam.
  • Documentació fotogràfica
   • DESERT
  • Materials o tecnologies característiques de la construcció a l’illa de Menorca
   • Premi a la proposta d’estudi presentada per Ramiro Muñoz Alamán i Carlos Moreno Ribot.
 • 1984
  • Investigació (tema lliure)
   • Premi Doctor Orfila, ex aequo, a Ecologia de s’Albufera d’es Grau, de J.L. Pretus Real, i a Estudio de los invertebrados alguícolas de la isla de Menorca, de J. Isern, M. Ballesteros, J. Castelló, M. Galles i R. Sardà, del Departament de Zoologia de la Universitat de Barcelona.
  • Periodisme radiofònic
   • Premi Impressor Fàbregues, categoria professional, a Droga. Queda una oportunidad, de Juan Carlos Ortego i Pere Bagur, i categoria no professional a La transició a Menorca. Els seus protagonistes , de F. Pons, A. Sintes, A. Sans, O. Janer, J.M. Vidal i G. Villalonga.
 • 1985
  • Investigació
   • Premi Doctor Orfila: DESERT
   • Premi d’interpretació musical PIANO SOLISTA a Maria Mercedes Orfila Bagur.
   • Premi d’interpretació musical GUITARRA SOLISTA a Maria Corretja Genestar Mesquida.
   • Accèssit al duo de guitarra solista espanyola, germans Miquel i Andreu Menorca Ametller.
   • Premi d’interpretació coral VEUS SOLES: DESERT
   • Premi d’interpretació musical per a CONJUNT INSTRUMENTAL a Ester Pons Tudurí (piano), Adelaida Ponsetí Pons (flauta) i Joan Gomila Bassa (clarinet).
   • 2n. Premi d’interpretació musical per a CONJUNT INSTRUMENTAL als Joves instrumentistes de l’Orquestra de Cambra del Grup Filharmònic.
 • 1986
  • Investigació
   • Premi Doctor Orfila a La baza menorquina del Conde de Florida blanca, de José Luis Terrón Ponce.
   • 2n. Premi, ex aequo, a La seu de Menorca. Aproximació històrica, de Gabriel Julià i Seguí, i a Contribución al estudio faunístico y ecológico de las comunidades de insectos acuáticos de Menorca, de Llorenç Pons i Madrid.
   • Mencions a La crisi de 1652-54. Anatomia d’una pesta, per Josep Portella i Coll, i a Les religions a Menorca durant l’època romana. Iniciació al seu coneixement, de Miquel Àngel Casasnovas.
   • Premi d’interpretació musical CONJUNT INSTRUMENTAL SENSE ESPECIFICAR a Joana i Fèlix Ferrer Ballester (piano i violí).
   • Premi d’interpretació musical CONJUNT INSTRUMENTAL DE CORDA als Joves instrumentistes del Grup Filharmònic.
   • Premi d’interpretació musical modalitat PIANO, a Mercedes González Deyá i Santiago Ameller Gomila (piano a quatre mans).
 • 1987
  • Investigació
   • Premi Doctor Orfila, ex aequo, a Joan Mir i Mir, obra anarquista, per Josep Portella i Coll, i a Escultura barroca y clasicista, Maó, siglos XVII-XVIII, per Guillem Sintes Espasa, Cristina Andreu Adame i Maria Àngels Hernández Gómez.
   • Premi d’interpretació musical modalitat PETIT GRUP INSTRUMENTAL, a Adelaida Ponsetí Pons i Pere Pelegrí Quevedo.
   • Premi d’interpretació musical modalitat INSTRUMENTS SOLISTES, ex aequo, a Marina Palmer Wolff i Miquel A. Aguiló Larriba.
 • 1988
  • Investigació
   • Premi Doctor Orfila (modalitat Ciències) a Valentín Pérez Mellado pel seu treball Estudio ecológico de la lagartija balear Podareis lilfardi (Günther, 1874) en Menorca. Premi Doctor Orfila (modalitat Humanístiques) a Jaume Gomila Huguet pel seu treball L’emigració menorquina a Algèria.
   • Primer premi d’interpretació musical GRUP DE CAMBRA PER A MENORS DE 18 ANYS al duo de violins format per Assumpta Pons Casas i Joan Fèlix Riera.
   • Segon premi: DESERT
   • Primer premi d’interpretació musical GRUP DE CAMBRA PER A MENORS DE 26 ANYS, al conjunt format per Lluïsa Payeras Torras (violí) i Francesc Joan Blanco Sánchez (piano).
   • Segon premi: DESERT
 • 1989
  • Creació literària
   • Premi Joan Ramis i Ramis a Antoni Vidal i Ferrando pel seu recull poètic Cartes a Lady Hamilton.
 • 1990
  • Investigació científica
   • Premi Doctor Orfila, ex aequo, a Estudio preliminar de la leishmaniosis en la isla de Menorca, de Maria Gràcia Seguí Puntas i a Ecología trófica de los mugílidos en la Albufera de Es Grau, de Lluís Cardona Pascual.
 • 1991
  • Investigació humanística
   • Premi Francesc Hernández Sanz a Aristocràcia i burgesia a la Menorca preindustrial, d’Andreu Murillo i Tudurí.
 • 1992
  • Creació literària
   • Premi Joan Ramis i Ramis a Joan Pons Pons, per la seva novel·la Nàufrags.
 • 1993
  • Investigació científica
   • Premi Doctor Orfila a Joan Lluís Pretus Real, pel seu treball Estudio taxonómico, biogeográfico y ecológico de los crustáceos epigeos e hipogeos de las Baleares.
 • 1994
  • Investigació humanística
   • Premi Francesc Hernández Sanz a Joan Santaló Mediavilla, pel seu treball La industria de monederos de plata en Menorca: la fábrica de D. Juan Gomila Riudavets.
 • 1995
  • Creació literària
   • Premi Joan Rarnis i Ramis a Antoni Català Campins, per la seva obra I la tardor cristal·litza.
 • 1996
  • Investigació científica
   • Premi Doctor Orfila a Lluís Cardona Pascual i Bernat Hereu Fina pel seu treball Ecología de la ictiofauna continental de Menorca.
 • 1997
  • Investigació humanística
   • Premi Francesc Hernández Sanz, ex aequo, a El sexenni revolucionari a Menorca de Miquel Àngel Casasnovas Camps, i al treball D’un temps, d’un país, d’un institut d’Andreu Murillo Tudurí.
 • 1998
  • Creació literària
   • Premi Joan Ramis i Ramis, ex aequo, als reculls poètics La mirada, de Joan Elies Adell Pitarch i, de Tarragona, i Les pells tibants, de Joan Carles González Pujalte, de Mataró.
 • 1999
  • Investigació científica
   • Premi Doctor Orfila a Félix de Pablo Pons i Juana Pons Madrid pel seu treball Factores que determinan la existencia del milano real (milvus milvus) en Menorca; Elaboración de un plan de recuperación.
 • 2000
  • Investigació humanística
   • Premi Francesc Hernández Sanz a Xavier Motilla Salas pel seu treball José Pérez de Acevedo i l’educació popular a Menorca (1912-1917).
 • 2001
  • Creació Literària
   • Premi Joan Ramis i Ramis a Miquel López Crespí per la seva obra Cercle Clos.
 • 2002
  • Investigació científica
   • Premi Doctor Orfila: DESERT.
 • 2003
  • Investigació humanística
   • Premi Francesc Hernández Sanz. Primer premi, desert. Segon premi, ex aequo, a El retard virtuós de Sergi Marí Pons, i al treball Turisme i societat de l’illa de Menorca de Tomàs Serra Olives.
Amb qui ho vols compartir?