Matrícules de l’aula d’informàtica

Les dates de matrícula són: dilluns 15 i dimarts 16 de setembre de 19:30 a 21h.

AULA D’INFORMATICA