Matrícules Curs 22-23. TALLER DE ESCRITURA CREATIVA

Taller de escritura creativa: Descubre el misterio de tus palabras. Realizado por la profesora Mercedes Caballer Dondarza.

¿Te has preguntado alguna vez qué esconden tus palabras, qué pensamientos, emociones, temores o deseos muestran?
Las palabras importan. Son los componentes básicos del lenguaje y son la base de nuestros pensamientos y, finalmente, de nuestro bienestar.
Escribiendo conectamos con el subconsciente y dejamos esa rueda de pensamientos constantes que, a veces, no nos benefician.
Por eso, en este taller tus palabras serán las verdaderas protagonistas que te permitirán disfrutar de la escritura, descubriendo qué dicen de ti, de tu momento actual, de tu futuro más cercano y de cómo influyen en tu bienestar.
Para ello disfrutaremos de dinámicas creativas y de textos de otros autores.
Porque las palabras tienen el poder de conmover, el de inspirar y motivar a las personas, incluso el poder de crear y sanar.
Las palabras son importantes porque representan cómo nos vemos y cómo interpretamos a los demás. Es decir, conforman el mapa de nuestra realidad y de nuestras relaciones, incluida la que mantenemos con nosotros mismos.
Las palabras representan el mundo en el que vives y sientes, es momento de descubrir qué cuentan de ti.
Como dice Isabel Allende, “eres el narrador de tu propia vida y puedes crear tu propia leyenda, o no”.

Mercedes Caballer Dondarza.

Duración: de noviembre a marzo (incluidos)

Horario del taller: (escoger una opción)

 • Martes de 16:00 a 18:00h
 • Miércoles de 09:30 a 11:30h

Precio:
40€/mes

Más información y matrículas:
– Jueves 22 de septiembre a partir de las 18:00h
– Viernes 23 de septiembre a partir de las 11:00h

Imprescindible ser socio del Ateneo para acceder a la actividad. Com fer-se soci? Clica aquí

  Inscripció

  Nom i llinatges*

  Núm. soci

  Data de naixement*

  Telèfon*

  Adreça electrònica*

  Aforament limitat.

  Per a més informació contacteu amb nosaltres per telèfon al 971 360 553.

  *Camps obligatoris

  De conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent pel que fa a Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’ATENEU CIENTÍFIC, LITERARI I ARTÍSTIC DE MAO amb CIF G07050800 i amb domicili social a SA ROVELLADA DE DALT, 25 07703 MAÓ (ILLES BALEARS), amb la finalitat de poder gestionar les condicions i avantatges de ser soci. D’acord amb la normativa vigent, l’ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE Mao informa que les dades seran conservades durant el període legalment establert.
  Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb què sigui necessària la comunicació, amb la finalitat d’acomplir a la prestació de servei anteriorment esmentat.
  El fet de no facilitar les dades a les esmentades entitat implica que no es podrà complir la prestació dels serveis.
  Així mateix els informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l’ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE MAO, adreçant-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.
  ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE MAO informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que l’ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE MAO es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests siguin suprimits o rectificats sense més dilació quan resultin inexactes.
  D’acord amb els drets que confereix la normativa vigent pel que fa a protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment concedit pel tractament dels mateixos adreçant la petició a la direcció postal a dalt ressenyada o al següent mail: ateneu@ateneumao.org
  Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.