Matrícules Curs 22-23. TALLER DE COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO

Taller de Comunicación y Liderazgo para la vida personal y laboral. Realizado por la profesora Mercedes Caballer Dondarza.

Muchas personas no consiguen desarrollar todo su potencial por falta de confianza en sí mismas o de las habilidades necesarias para comunicar su valor.
El objetivo de este taller es aprender a comunicarte mejor para elegir como avanzar en tu vida personal y laboral.
La formación es una constante en la carrera profesional de muchas personas, a pesar de lo cual surgen una serie de síndromes o frenos de los que, en general, no se es consciente, y muestran una falta de confianza y de recursos.
El liderazgo parte de la persona, de su conocimiento, aceptación, sus fortalezas, sus puntos de mejora, y su capacidad de adaptación para desarrollar soluciones con mayor flexibilidad, agilidad y resiliencia.
Como dijo Warren Bennis, pionero en los estudios sobre liderazgo,:”los líderes no se tienen más que a sí mismos, nosotros somos nuestro propio material. Solo cuando sabemos de lo que estamos hechos y lo que queremos hacer con ello, podemos entonces empezar nuestra vida.”
Con este taller serás más consciente de cuánto te valoras y cómo te comunicas y cómo puedes mejorarlos para celebrarte en lugar de juzgarte e impulsarte en lugar de frenarte.
Conseguirás así más confianza y más recursos para relacionarte mejor contigo y con los demás, tanto en el entorno personal como laboral.

Mercedes Caballer Dondarza.

Duración: de noviembre a marzo (incluidos)

Horario del taller: (escoger una opción)

 • Martes de 18:00 a 20:00h
 • Miércoles de 11:30 a 13:30h

Precio:
40€/mes

Más información y matrículas:
– Jueves 22 de septiembre a partir de las 18:00h
– Viernes 23 de septiembre a partir de las 11:00h

Imprescindible ser socio del Ateneo para acceder a la actividad. Com fer-se soci? Clica aquí

  Inscripció

  Nom i llinatges*

  Núm. soci

  Data de naixement*

  Telèfon*

  Adreça electrònica*

  Aforament limitat.

  Per a més informació contacteu amb nosaltres per telèfon al 971 360 553.

  *Camps obligatoris

  De conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent pel que fa a Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’ATENEU CIENTÍFIC, LITERARI I ARTÍSTIC DE MAO amb CIF G07050800 i amb domicili social a SA ROVELLADA DE DALT, 25 07703 MAÓ (ILLES BALEARS), amb la finalitat de poder gestionar les condicions i avantatges de ser soci. D’acord amb la normativa vigent, l’ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE Mao informa que les dades seran conservades durant el període legalment establert.
  Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb què sigui necessària la comunicació, amb la finalitat d’acomplir a la prestació de servei anteriorment esmentat.
  El fet de no facilitar les dades a les esmentades entitat implica que no es podrà complir la prestació dels serveis.
  Així mateix els informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l’ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE MAO, adreçant-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.
  ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE MAO informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que l’ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE MAO es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests siguin suprimits o rectificats sense més dilació quan resultin inexactes.
  D’acord amb els drets que confereix la normativa vigent pel que fa a protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment concedit pel tractament dels mateixos adreçant la petició a la direcció postal a dalt ressenyada o al següent mail: ateneu@ateneumao.org
  Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.