Matrícules Curs 22-23. CURS DE LITERATURA CASTELLANA I UNIVERSAL

Curs que realitza cada any la professora Elisa Pons amb l’objectiu de conèixer i animar a la lectura dels clàssics de la Literatura Castellana i Universal. Enguany es comentaran uns temes i símbols literaris recurrents al llarg dels segles i els següents autors: Molière, en commemoració dels 400 anys del seu naixement; Mariano José de Larra; William Blake, poeta, pintor i il·lustrador britànic, un dels primers autors del Romanticisme i figura molt poc coneguda en el seu temps. Seguiran després un grup de poetes angleses del segle XIX, entre elles Mary Shelley, les tres germanes Brontë i Christina Rossetti; Oscar Wilde, Iris Murdoch i el poeta espanyol Eloy Sánchez Rosillo.

Inici del curs: 5 d’octubre fins el 22 de febrer. Classes quinzenals. Dimecres de 17 a 18:15 hores.

Les classes són presencials. Si algú no pot assistir, o per raons sanitàries s’haguessin de suspendre les classes, es gravaran les sessions i s’enviarà el material als alumnes.

Inscripció: dia 15 de setembre a les 19 hores. Places limitades

  Inscripció

  Nom i llinatges*

  Núm. soci

  Data de naixement*

  Telèfon*

  Adreça electrònica*

  Aforament limitat.

  Per a més informació contacteu amb nosaltres per telèfon al 971 360 553.

  *Camps obligatoris

  De conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent pel que fa a Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’ATENEU CIENTÍFIC, LITERARI I ARTÍSTIC DE MAO amb CIF G07050800 i amb domicili social a SA ROVELLADA DE DALT, 25 07703 MAÓ (ILLES BALEARS), amb la finalitat de poder gestionar les condicions i avantatges de ser soci. D’acord amb la normativa vigent, l’ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE Mao informa que les dades seran conservades durant el període legalment establert.
  Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb què sigui necessària la comunicació, amb la finalitat d’acomplir a la prestació de servei anteriorment esmentat.
  El fet de no facilitar les dades a les esmentades entitat implica que no es podrà complir la prestació dels serveis.
  Així mateix els informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l’ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE MAO, adreçant-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.
  ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE MAO informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que l’ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE MAO es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests siguin suprimits o rectificats sense més dilació quan resultin inexactes.
  D’acord amb els drets que confereix la normativa vigent pel que fa a protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment concedit pel tractament dels mateixos adreçant la petició a la direcció postal a dalt ressenyada o al següent mail: ateneu@ateneumao.org
  Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

  Activitat gratuïta, però per accedir a aquestes activitats és necessari fer-se soci/a de l’Ateneu.

  Com fer-se soci? Clica aquí

  Conèix a la professora Elisa Pons: