Matinals de música

Programa Concert 1117

Diumenge, 8 de desembre
Sala d’Actes, 12 hores
Entrada lliure

Programa Concert 1118

Diumenge, 15 de desembre
Sala d’Actes, 12  hores
Entrada lliure