Matinals de música

Es suspèn el concert programat per diumenge del grup instrumental del Grup Filharmònic de l’Ateneu, degut a la indisposició d’alguns membres del grup.