Inauguració del Curs 2011-2012

L’acte tindrà lloc el proper dia 7 d’octubre a les 20hores al Saló d’Actes.
La lliçó inaugural de l’any acadèmic 2011-2012, serà pronunciada per la
Sra. Úrsula Mascaró, Dissenyadora,
sota el títol “Made in Menorca”.