I Seminari d’Història Medieval de Menorca. Divendres 14 de Gener 2022.

PROGRAMA MATÍ

 10.00 – 11.00 h Obertura i ponència inaugural del Seminari
Jaume Sastre Moll (Universitat de les Illes Balears)
La documentació medieval, referida a Menorca, en els Arxius de la Corona d’Aragó.

11.00 – 13.00 h. Sessió I:
Fonts per a una aproximació a la Menorca alt medieval
Modera: Jordi Saura Nadal

·         Bartomeu Obrador (IPOA-Barcelona – IME)
Les fonts epigràfiques per a la Menorca tardoantiga: religiositat i quotidianitat.

·         Josep Amengual (Centre d’Estudis Teològics de Mallorca)
De la continuïtat històrica dels jueus a les Balears fins a l’Almudaina iudaeorum, reconeguda per Jaume I.

12.00 – 12.15 h. Descans

·         Milagros Guardia Pons (Universitat de Barcelona)

L’arqueologia monumental com a font per a l’estudi  de Menorca en època vàndala i bizantina.

·         Helena Kirchner (Universitat Autònoma de Barcelona) / Amalia Pérez-Juez (Boston University)

Alqueries andalusines a Menorca: criteris d’assentament i organització dels habitatges.


13.00 – 13.30 h. Debat.

PROGRAMA CAPVESPRE

16.00 – 18.00 h. Sessió II:
Una mirada a la baixa edat mitjana menorquina. Problemes i propostes de futur.
Modera: Bartomeu Obrador

·         Begoña Pons Seguí (UB)
Fonts disponibles per al coneixement del monacat medieval a Menorca: relacions amb els monestirs de la Corona d’Aragó.

·         Jordi Saura Nadal (Institut de Recerca en Cultures Medievals – Universitat de Barcelona)
Les fonts notarials a la Menorca baixmedieval: pèrdua irreparable?

·         Daniel Duran i Duelt (independent scholar)
Recuperant el passat de les illes sense arxius. Els projectes de localització i edició documentals per Quios, Creta, Rodes i Xipre: un model i una proposta per a Menorca.

18.00 – 18.30 h. Debat

Clausura de les Jornades a càrrec de la presidenta de l’Ateneu, Dra. Margarita Orfila

  Inscripció

  Nom*

  Data de naixement*

  Telèfon*

  Adreça electrònica*

  Aforament limitat.

  Per a més informació contacteu amb nosaltres per telèfon al 971 360 553.

  *Camps obligatoris

  De conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent pel que fa a Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’ATENEU CIENTÍFIC, LITERARI I ARTÍSTIC DE MAO amb CIF G07050800 i amb domicili social a SA ROVELLADA DE DALT, 25 07703 MAÓ (ILLES BALEARS), amb la finalitat de poder gestionar les condicions i avantatges de ser soci. D’acord amb la normativa vigent, l’ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE Mao informa que les dades seran conservades durant el període legalment establert.
  Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb què sigui necessària la comunicació, amb la finalitat d’acomplir a la prestació de servei anteriorment esmentat.
  El fet de no facilitar les dades a les esmentades entitat implica que no es podrà complir la prestació dels serveis.
  Així mateix els informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l’ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE MAO, adreçant-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.
  ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE MAO informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que l’ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE MAO es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests siguin suprimits o rectificats sense més dilació quan resultin inexactes.
  D’acord amb els drets que confereix la normativa vigent pel que fa a protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment concedit pel tractament dels mateixos adreçant la petició a la direcció postal a dalt ressenyada o al següent mail: ateneu@ateneumao.org
  Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.