Fall del Jurat Concurs de DISSENY PER A LA IMATGE CORPORATIVA DE L’ATENEU

A la ciutat de Maó, sent les 13h. del 27 d’Abril de 2015, es va reunir a la seu de l’Ateneu de Maó el Jurat encarregat de deliberar sobre les pliques presentades per participar en el concurs convocat el 6 de març de 2015 a fi de rebre propostes de renovació de la imatge corporativa de l’entitat.

Una vegada analitzades les propostes, el Jurat, per unanimitat, va decidir declarar desert el premi i, per tant, sense efecte l’eventual celebració entre els socis d’una roda de referent sobre les propostes seleccionades.

El Jurat agraeix molt sincerament, a tots i cadascun dels participants, la seva col·laboració, la seva dedicació i el seu treball que, no obstant la decisió adoptada, han estat de gran utilitat per reafirmar els criteris que, en opinió d’aquest Jurat, hauran d’orientar un futur nou disseny.

Això és:

Vinculació històrica, actualització simbòlica, claredat expressiva, senzillesa gràfica, versatilitat compositiva i impacte visual.

Qualitats que les propostes presentades han exhibit encara que de forma parcial i sense que cap d’elles aconseguís a integrar una virtuosa i necessària combinació de totes elles.

Maó, 5 de maig de 2015