Exposició

1
“Menorca des de un altre punt de vista” a càrrec de la Secció Fotogràfica de l’Ateneu.

Horari de visites de 9 a 14 hores
a partir de Juliol
Sala d’Actes