Debat electoral. L’Ajuntament de Maó. Dimecres 15 a les 20.00 h