Curs de narrativa. Narrar la vida

 

                        Tots tenim una autobiografia, i també un llapis 

Manfred Schneider

S’ofereix un curs presencial de narratives del jo, de relats breus i autobiogràfics basats en els nostres records.

Lloc:                Ateneu de Maó

Periode:           Octubre-gener (13 sessions. 1a. versió. Relats breus)

Febrer – maig (13 sessions. 2a. versió. Formes diverses)

Periodicitat:    Dues hores a la setmana

Horaris: (possibles, a combinar amb Estat de vigília, l’altra proposta narrativa. En negreta les meves preferències)

  • Dilluns capvespre: 18,30h a 20 30h
  • Dimecres: matí 10,30h a 12,30h
  • Dijous matí de 10,30h a 12,30h i capvespre a partir de les 16,30h quan vulgueu.

Preu:               30 euros al mes / 90 euros cada versió

Cal ser soci de l’Ateneu de Maó per a poder-se inscriure (9€ al mes)

Nombre màxim d’alumnes per grup: 10.

Informació actualitzada: web ateneu / facebook NARRAR LA VIDA

Premisses

En el fet narratiu es posen en joc totes les nostres capacitats de comunicació, creació, memòria o atenció.

A través del pensament i la parla canalitzem i mostrem el nostre material més sensible, les emocions.

Escriure’s, narrar-se a si mateix, porta implícita l’atenció envers nosaltres i el nostre entorn.

Funcionament

En aquest curs es fa un recorregut per la vida a través de fets determinants que es converteixen en relats.

Durant les primeres sessions jugarà un paper secundari però important, la fotografia.

Aquest curs es planteja com una iniciació al relat autobiogràfic.  L’objectiu és escriure, descobrir-se i devetllar la memória. Ser la matèria primera dels propis relats. La vida com a novel.la i nosaltres com a personatges de ficció.

S’inicia amb un recorregut i un despertar de la memòria amb petits exercis fets a classe o a casa i amb una selecció de fets de la nostra vida susceptibles de convertir-se en narració.  Es revisen per a la seva selecció les diferents maneres d’aproximar-s’hi. Es recomana previament bibliografia i a classe es revisen textos de diferents autors, literaris o teòrics, entorn de la narrativa del jo. Després de les classes introductòries, l’alumne escriu un relat setmanal.

 

  1. SESSIÓ 1  Introducció al fet autobiogràfic.  Usos, formes, exemples.
  2. SESSIÓ  2 Exercicis inicials de desvetllament de la memòria
  3. SESSIÓ  3 Exercicis d’estructura biogràfica i tipologia d’enfocs.
  4. SESSIONS 4 a 13  Els relats setmanals, es llegeixen a classe i es comenten.

 

Objectius

Saber què recordem que no ho sabíem, aprofundir en alguns records i escriure’ls per descobrir-nos i convertir-nos en personatge literari.

A qui es dirigeix

A tota persona que li agradi escriure, i a qualsevol altra, que sense haver-ho fet tingui ganes d’escriure la seva vida algun dia, o si més no, jugar durant el curs amb els records de fets que ens han fet com som.

Més informació:

Mariona Fernández

mariona@talleresislados.net

 

Sessió informativa quan es desitgi entre persones potencialment interessades.