Curs de Literatura Castellana

Curs de nivell divulgatiu sobre clàssics antics i contemporanis de la poesia espanyola, amb l’objectiu de què el lector actual pugui gaudir d’obres i autors a través d’un coneixement general i de la lectura i el diàleg lliure i no academicista.

L’enfocament serà el d’un itinerari poètic que permeti descobrir les relacions existents entre autors i obres de diverses èpoques i moviments literaris i com al llarg del temps ens segueix arribant la seva veu i ens hi podem reconèixer.

Metodològicament, es combinarà informació i contextualització dels autors i obres seleccionats amb la lectura comentada de textos, afavorint i potenciant la participació dels assistents.

CONTINGUTS:

Dins de la poesia lírica, el fil conductor serà el camí que porta des d’alguns autors clàssics de la literatura castellana fins a dos destacats poetes del segle XX.

 1. Introducció. Alguns conceptes bàsics:
  1. A partir de les definicions d’Italo Calvino sobre els clàssics, esbrinar i comentar què és un clàssic.
  2. La poesia lírica. Poesia popular i poesia culta.
  3. Els tòpics literaris en la poesia.
  4. La imatge poètica tradicional i la contemporània.
 2. La poesia lírica de tipus tradicional en el seu context.
 3. Jorge Manrique i la seva obra principal, l’elegia Coplas a la muerte de su padre. Altres elegies importants de la poesia espanyola.
 4. Garcilaso de la Vega. Sonetos i Églogas primera i tercera. La renovació poètica del Renaixement.
 5. Una pinzellada de Góngora per destacar la seva creació d’un llenguatge poètic basat en l’ús de la imatge, una idea estètica que recuperaran els poetes del Grup del 27.
 6. Bécquer: el Romanticisme tardà. Rimas: Temes i formes poètiques.
 7. Aportació de les avantguardes: noves imatges i un nou llenguatge.
 8. El Grup o Generació del 27, generalitats per contextualitzar els dos autors següents.
 9. Dos poetes fonamentals i molt diferents on conflueixen temes i autors anteriors, al mateix temps que les avanguardes: Pedro Salinas  i Rafael Alberti. (obres seleccionades: La voz a ti debida, Marinero en tierra i Sobre los Ángeles)

 

DURADA:

 • 12 sessions.
 • 11 d’octubre fins el 4 d’abril. Classes quinzenals d’una hora o hora i quart.
 • Dimecres de 17 a 18:15h.

MATERIALS I BIBLIOGRAFIA BÀSICA RECOMANADA:

Pàgines d’ internet especialitzades en literatura.

Dámaso Alonso y José Manuel Blecua, Antología de la poesía espanyola. Lírica de tipo tradicional. Ed. Gredos

De les següents obres hi ha moltes edicions econòmiques. també estan a l’abast de de tothom a les biblioteques i a internet, excepte les de Salinas i Alberti:

Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre

Garcilaso de la Vega, Poesías completas

Luis de Góngora, Poesías completas

Gustavo A. Bécquer, Rimas

Rafael Alberti, Marinero en tierra,          Sobre los Ángeles

Pedro Salinas, La voz a ti debida

 

EL CURS ÉS GRATUÏT. Imprescindible ser o fer-se soci de l’Ateneu

DATES DE MATRÍCULA:

Dia 14 de setembre de 19 a 20 hores

PROFESSORA:
Elisa Pons                  Tel. 680 62 33 17                                      cursdeliteratura@gmail.com