Curs de fotografia (Photoshop)

La Secció Fotogràfica de l’Ateneu de Maó inicia la seva activitat docent per sisè any consecutiu. Durant els cursos anteriors es van impartir lliçons per a l’aprenentatge del Photoshop CS5, així com el maneig d’arxius digitals més comuns en l’actualitat. Al llarg d’aquests anys el treball dut a terme pels alumnes assistents es va traduir en vuit exposicions la qualitat de les quals i creativitat es va incrementar progressivament.

Durant aquest estiu, per espai de tres setmanes, es va impartir un curset dedicat a joves amb la finalitat de mostrar-los les tècniques més usuals per al tractament del negatiu digital i la utilització de càmeres, la tecnologia de les quals, utilitzada adequadament, permet una àmplia gamma de possibilitats, poc comunes, per a persones aficionades poc experimentades.

A partir de la segona quinzena del proper mes d’octubre reprendrem el nostre treball. Durant aquest any el curs estarà compost de dues etapes, la primera, dedicada al maneig de les càmeres digitals actuals i al tractament dels arxius en format RAW el qual possibilita tornar al laboratori convencional clàssic en el qual es corregien exposicions, equilibris de blancs, contrast, enquadrament, enfocament, etc., per millorar la comprensió de les lliçons teòriques confeccionarem tallers amb exercicis pràctics aplicant els consells teòrics adquirits. Està prevista la seva durada fins al mes de febrer. El sistema RAW constitueix la part fonamental de la fotografia moderna, una vegada adaptat al mateix confina al Photoshop a correccions puntuals. La comprensió d’aquest mètode de treball converteix a l’afeccionat a la fotografia en un expert per acabar les seves imatges d’acord amb la seva voluntat artística.

La segona part del curs començarà finalitzada l’etapa anterior versant el seu contingut en el maneig del Photoshop CS5. Les matèries a impartir, moltes d’elles tractades de forma similar en la primera part del curs, es basaran en la utilització pràctica del programa i les seves aplicacions complementàries més comunes. Quedarà temps perquè l’alumnat triï capítols concrets com per exemple dur a terme el canvi d’un cel serè per un altre amb núvols espectaculars, retoc i eliminació d’arrugues de la cara, traços que simulen dibuixos, clonació d’objectes o persones, correcció de projeccions inadequades, etc. Finalitzarem el curs amb una exposició de les obres realitzades durant el curs pels alumnes assistents al mateix.

En la Secretaria de l’Ateneu trobarà informació sobre el llistat de temes a desenvolupar durant la primera part del curs.

Les classes s’impartiran tots els dimecres a les 19 hores i la durada de les mateixes serà aproximadament de dues hores. Així mateix, podrà formular la inscripció al curs que es perllongarà fins al mes de maig.

JF Quadrado

Programa