Curs Cultura i Art. Setmanes del 18 al 31 d’octubre 2021.

COSES DE FILLETS. HISTÒRIA DE LA INFÀNCIA
Thaïs Fadrique
L’actitud dels adults envers l’infant ha canviat molt durant la Història d’Occident; i aquesta actitud evoluciona al mateix pas que la societat en la que vivim. El replantejament del que era la infantesa va començar a canviar de manera definitiva a finals del Renaixement, amb l’arribada de l’Humanisme i la nova idea de l’ésser humà com a centre de l’Univers. Des de llavors, l’infant va deixar de ser un element anònim, impersonal i secundari de la comunitat per passar a considerar-lo un individu identificable per edat i sexe: es va convertir en algú insubstituïble.
Des de finals del segle XVII fins a l’actualitat, l’infant ha anat conquerint un espai propi a la família, la casa i la societat en general, així com també una identitat pròpia no només com a infant sinó també com a projecte de futur de família i de
ciutadà: la següent generació. Avui dia, l’UNICEF defineix la infància com un espai separat de l’edat adulta, durant la qual els infants creixen, juguen, aprenen i es desenvolupen amb tots els drets. Per aquesta raó, la proposta dóna el protagonisme als individus des del naixement fins els 18 anys.

Aquesta conferència té per objectiu resseguir l’evolució a la pregunta “Què és un infant?”, a partir de la imatge recreada de la infància segons el món dels adults. I certament, la moda -entesa com un element social i econòmic distintiu del món adult- s’adapta, es reconverteix i pren la seva particular identitat paral·lelament a les noves maneres de veure i viure la infància.

El curs s’imparteix en dues sessions:
Coses de fiets (I): Història de la infància des de ll’Edat Mitjana fins al segle XVIII.
Coses de fiets (II): Història de la infància des del segle XIX fins avui.

Per informació de com accedir a l’activitat: culturaiart@ateneumao.org.