Curs Cultura i Art. La Ilíada amb Francesc Casadesús Bordoy. Setmana del 23 al 29 de Maig 2022.

Lectura oberta de la Ilíada
Francesc Casadesús Bordoy (UIB)

La Ilíada i la Odissea han estat considerades des de l’època clàssica com a les composicions més importants de la literatura de l’Antiga Grècia i son utilitzades com fonaments de pedagogia grega. Les dues formen part d’una sèrie més ampla de poemes èpics de diferents autors i extensions denominat cicle trojà.
La Ilíada és una poèma èpic grec atribuït tradicionalment a Homer que ens narra uns fets que ocorren durant 51 dies del darrer any de la guerra de Troia. Uns fets imperiosament bèl·lics, sagnants i cruents que ens connecten a través del temps amb la bestialitat humana que engendra la guerra.