CULTURA I ART. Epicur i la búsqueda de la felicitat, Marc Seguí Gomila. Setmana del 17 al 23 d’octubre. Només alumnes del curs de Cultura i Art.

EPICUR I LA BÚSQUEDA DE LA FELICITAT. Marc Seguí Gomila

Epicur va néixer a Samos (Grècia) l’any 341 a.C. Va ser el fundador d’una de les escoles hel·lenístiques de pensament filosòfic: l’Epicureïsme.
Aquest filòsof va destacar per ser un pensador poc convencional, en ocasions excènctric, sovint criticat i apartat i perseguit per la cultura filosófica tradicional (Cristianisme neoplatònic) que ha predominat a Europa al llarg de la història.
Aquesta concepció sobre Epicur sembla canviar en els darrers temps, on es recupera la figura del pensador per reivindicar una bona manera de viure dins la societat del consumisme, l’individualisme i hipertecnologitzada en la que ens trobem.
Epicur entenia que la filosofía havia de servir per millorar la vida de les persones. Va dedicar tots els marcs teòrics filosòfics a trobar les fòrmules que ens permetin actuar buscant viure més feliços.