Convocatòria d’Assemblea General Ordinària, dia 27 de juny a les 20,00 h. Sala A. Victory

Convocatòria d’Assemblea General Ordinària de l’Ateneu de Maó que tindrà lloc el proper 27 de juny de 2018, a les 19.30 en primera convocatòria i a les 20 h. en segona convocatòria i que tindrà lloc a la Sala A. Victory de l’entitat.

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior.
  2. Memòria anual d’activitats
  3. Informe de Presidència
  4. Informe econòmic
  5. Pla indicatiu d’actuacions per a l’exercici  2018-2019
  6. Eleccions per a la renovació de càrrecs de la Junta Directiva
  7. Proposta a càrrec dels socis d’activitats per al curs 2018-2019
  8. Precs i preguntes

Maó, a 18 de juny de 2018

El Secretari General,