Conveni de col·laboració

El passat dia 15 de desembre es va signar el conveni de col·laboració anual entre l’Ajuntament i l’Ateneu de Maó.  Per part de l’Ateneu va signar la Presidenta Dra. Margarita Orfila.  Per part de l’Ajuntament va signar la batlessa Sra. Conxa Juanola, en presència del regidor de cultura Sr. Hector Pons.