Conveni de col·laboració amb l’Ateneu Barcelonès

ateneu barcelonesL’Ateneu de Maó i l’Ateneu Barcelonès formalitzen un Conveni de Col·laboració

El març del 2012 tingué lloc a la seu de l’Ateneu Barcelonès l’acte de formalització del Conveni de Col·laboració entre dit Ateneu i l’Ateneu de Maó. Signaren el document els respectius presidents dels dits Ateneus, Srs. Francesc Cabana i José Antonio Fayas, acompanyats d’alguns membres de les seves respectives Juntes Directives.

A l’empara d’aquest Conveni els socis de l’Ateneu de Maó podran accedir a les dependències de la seu de l’Ateneu Barcelonès amb igualtat de condicions que els socis d’aquest Ateneu, inclús tindran els mateixos descomptes de que gaudeixin aquest per a les activitats pròpies. Es preveu també la possibilitat d’organitzar activitats conjuntes destinades als socis respectius i obertes al conjunt de la ciutadania. La formalització d’aquest Conveni constitueix una molt bona noticia pels socis de l’Ateneu de Maó.

Conveni de col·laboració.