Conferència. Els ritmes i els dies: musica i vida quotidiana. Antònia Soler. Dissabte 15, a les 19,00h.

03.Els ritmes i els dies música i vida quotidiana