Conferència

Les microfinances, una oportunitat. De Conrado1
a càrrec del Sr. Josep Francesc Conrado de Villalonga
President de Microbank

Dimecres, 12 de febrer
Sala d’Actes, 20 hores