Conferència

En commemoració del centenari de la seva mort
Divendres, 29 de novembre
Sala d’Actes, 20 hores

prietoycaules