Només s’ha d’omplir la domiciliació bancària i dur una fotografia.

És indispensable ser soci de l’Ateneu per poder-se apuntar a les classes que s’hi imparteixen, ja sigui dibuix, música o idioma.

Si ets soci tindras descomptes a l’hora d’adquirir publicacions de l’Ateneu. Les avantatges d’un soci s’estenen a la resta de membres de la familia.

Sollicitud per a fer-vos socis logo

Tipus de soci (quotes trimestrals)

Soci ordinari: quota de 9 €/mes
Soci preferent: quota de 20€/mes
Soci protector: mínim 50€/mes