biblioteca

Horaris amb atenció al públic

Estiu (1 juliol a 10 setembre) : dilluns a divendres, 10 a 14 h.

Hivern (11 setembre a 30 juny): dilluns, dimecres, dijous i divendres, 16.30 a 20.30 h. Dimarts de 10 a 14 h.

No obstant la sala de lectura de la biblioteca queda oberta durant tot l’horari de l’Ateneu, és a dir, dilluns a divendres de 16 a 21.30 h. (hivern) i de 9 a 14 h. (estiu)

 

Bibliotecari 1r: 

Bibliotecari 2n: Antonio Luis Casasnovas Tudurí*

Bibliotecària: Cristina Planella Alfonso

A/e: biblioteca@ateneumao.org

(*) membres de la Junta Directiva